Nouri Foundation en Ajax onthullen samen eerste 'Nouri'-AED

Op initiatief van de Nouri Foundation is samen met Ajax op woensdag 10 mei de eerste Nouri-AED onthuld bij het A. Nouriplein in Amsterdam. De komende tijd worden in ons land op 34 locaties AED's geplaatst.  

 

Nouri Foundation

De missie van de Nouri Foundation is om mensen en voornamelijk jongeren die aan de zijlijn staan, door welke beperking dan ook, mee te laten doen in een veilige omgeving. Het eerste project van de Nouri Foundation is de plaatsing van AED’s op 34 (sport)locaties in Nederland en het opleiden van jongerenwerkers en buurtsportcoaches in samenwerking met de Hartstichting zodat zij weten hoe ze een AED moeten gebruiken. Belangrijk is ook dat de AED's worden aangemeld bij het oproepsysteem HartslagNu.

 

Bij de plaatsing van de AED op 10 mei organiseert de Nouri Foundation activiteiten op het Nouriplein voor kinderen uit de buurt met leerlingen vanuit het speciaal onderwijs.    

 

“Deze en alle andere Nouri-AED's dragen we op aan de wijken’’, zegt de broer van Abdelhak, Abderrahim Nouri. “Als Abdelhak op een pleintje speelde, zorgde hij ervoor dat iedereen, ongeacht beperkingen, mee kon doen. Hij creëerde een veilige omgeving om samen te kunnen sporten en spelen. Bij een veilige omgeving horen ook AED’s, want een AED kan levens redden.”

 

Rol Ajax

De Nouri Foundation betrekt bij elke AED die ze plaatsen in het land, de betaald voetbalorganisatie uit de betreffende gemeente of omgeving als ‘ambassadeur’ van de AED. Ajax is de ambassadeur van deze eerste AED bij het Nouriplein in Amsterdam Geuzenveld.

 

Ajax-directeur Edwin van der Sar: "Het is heel belangrijk dat op veel plaatsen AED’s aanwezig zijn en dat mensen weten hoe ze ermee om moeten gaan. Wij vinden het eervol dat wij ambassadeur zijn van deze eerste Nouri-AED en dat het Ajax-logo erop staat.’’

 

Samenwerking Hartstichting

De Nouri Foundation werkt nauw samen met de Hartstichting. Zo helpt de Hartstichting bij het vinden van de juiste locaties en geeft de Hartstichting samen met de Nouri Foundation reanimatiecursussen.

 

Hans Snijder, directeur van de Hartstichting: “We zijn blij en trots dat de Nouri Foundation zich met ons wil inzetten voor het ‘hartveiliger’ maken van Nederland. Dit initiatief gaat veel verder dan alleen het plaatsen van AED’s: het zorgt voor verbinding in de wijk en meer bewustzijn over je hartgezondheid.”