logo

Algemeen


De Abdelhak Nouri Foundation heeft de aanvraag ingediend bij de Belastingdienst om als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) te worden aangemerkt. Dit betekent dat de Foundation geen successierecht of schenkingsrecht behoeft te betalen over erfenissen en schenkingen die de Foundation ontvangt in het kader van het algemeen belang. De donateur kan de giften - binnen de daarvoor geldende regels - aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.


Statutaire naam: Stichting Nouri Foundation
Post- en bezoekadres: Burgemeester Stramanweg 108 L1101AA Amsterdam
E-mailadres: info@nouri-foundation.org


Doelstelling


Het doel van de Nouri Foundation is om mensen te verbinden en kinderen en jongeren die aan de zijlijn staan mee te laten doen in een veilige omgeving.


Namen van de bestuurdersBeloningsbeleid


Bij de bepaling van het bezoldigingsbeleid en de vaststelling van beloning volgt de Abdelhak Nouri Foundation de Adviesregelging Beloning Directeuren van Goede Doelen van Goeden Doelen Nederland (voorheen VFI) en de Code Wijffels als richtlijn (zie www.goededoelennederland.nl )


De regeling geeft aan de hand van zwaartecriteria aan maximumnorm voor jaarinkomen. Bij de Abdelhak Nouri Foundation is deze weging op moment van schrijven (nog) niet relevant aangezien er geen bezoldigingen zijn en er (nog) geen vaste werknemers zijn voor de organisatie.


Jaarverslag en balans en staat van baten en lasten


De Abdelhak Nouri Foundation is pas sinds 8 juli 2022 operationeel. Vanaf heden zullen wij onze jaarverslagen en actuele jaarrekeningen beschikbaar gaan stellen op onze website.